Oleg Semenukha - mistr houslař

Vítejte na mých stránkách!

Původem jsem z Ukrajiny, kde jsem se v roce 1974 narodil ve městě Novovolyňsk. K houslařství mně život dovedl oklikou. Začalo to láskou k hudbě a houslím zejména, i nehledě na to, že jsem nechodil na hudební, ale výtvarnou školu. Pak jsem studoval umělecké řezbářství na střední škole ve městě Kovel a nakonec sochařství na Akademii výtvarných uměni ve Lvově. Získané umělecké vzdělání a řemeslné dovednosti následně se velice hodily v houslařství.

Během studia na Akademii jsem se kamarádil s několika studenty z konzervatoře, a když jsem viděl jejích mistrovské nástroje, v mé hlavě se zrodila myšlenka a přání zkusit samému vyrobit housle. Jedna náhoda mne svedla s houslařem Stanislavem Šyľakem, se kterým jsem vyrobil svůj první nástroj. Později jsem se seznámil s violistou, primáriem Lvovské opery a restaurátorem smyčcových nástrojů v jedné osobě – Alexandrem Svirlovem, který mne naučil základům hry na housle a také mě zasvětil do nuancí seřizování nástrojů. Během tohoto období se pod mýma rukama zrodilo několik houslí a viola.

V roce 2002 jsem ukončil studium na Akademii výtvarných umění a obdržel diplom sochaře-monumentalisty.

Ještě za času studia na Akademii, jsem přijel do České republiky na návštěvu podniku smyčcových nástrojů, kde jsem rok zůstal pracovat. Po návratu na Ukrajinu jsem ukončil studium na Akademii a odjel jsem žít a pracovat do České republiky.

V letech 2004 až 2009, jsem pracoval ve firmě Rudolf Fidler, kde jsem se mimo houslí naučil vyrábět violy, violoncella, kontrabasy a gamby. Hodně jsem pracoval v lakovně, kde jsem měl možnost experimentovat s lakem a napodobovat vzhled historických nástrojů.

Od roku 2009 pracuji samostatně, jako mistr houslař. Zabývám se výrobou nových nástrojů a také oprávami a restaurováním.
Od roku 2018 více se věnuji stavbě mistrovskích nástrojů.

V roce 2006 jsem se poprvé zúčastnil mezinárodní soutěži mistrů houslařů v Dolním Kubíně na Slovensku. Během účasti na mezinárodním festivalu Věnceslava Metelky v Náchodě v roce 2008, jsem se seznámil s mistrem houslařem Daliborem Bzirským, který se posléze stal mým učitelem. Díky jeho konzultacím, už v roce 2010 na konkurzu v Mittenvaldu (Německo) se mé housle umístily na 22. místě mezi 153 možnými.

V roce 2011, na mezinárodní soutěži Etienna Vatelote v Paříži, mé housle se dostaly na 16 místo z 58.
Na mezinárodní soutěži v Italii, ve městě Cremona, moje viola se umístila na 10 místě.

Od roku 2014 jsem členem Cechu houslařů Pražských.
V roce 2016 jsem stal členem Kruhu umělců houslařu

Od září roku 2015 do února 2021, par krat v týdnu navštěvoval jsem ateliér mistra houslaře Jana Špidlena a spoluprácoval s ním jako restaurátor.

Jan Špidlen, Oleg Semenukha
Kruh umělců houslařu (KUH)
Cech houslařů Pražských