Oleg Semenukha - mistr houslař

Oleg Semenucha

se narodil v roce 1974 v západoukrajinském městě Novovolyňsk. K houslařství ho život dovedl oklikou. Začalo to jeho láskou k vážné hudbě a zejména k houslím, kterou si postupně vypěstoval během svého studia v oblasti umění.

Ze začátku navštěvoval základní uměleckou školu. Po ukončení základního vzdělání studoval umělecké řezbářství na střední škole ve městě Kovel a nakonec sochařství na Akademii výtvarných umění ve Lvově. Získané umělecké a řemeslné dovednosti mu posléze přišly velice vhod pro jeho budoucí houslařskou kariéru.

“Během studia na Akademii jsem se přátelil s několika studenty z konzervatoře, a když jsem viděl jejich mistrovské nástroje, v mé hlavě se zrodil nápad a přání zkusit vyrobit housle vlastní.” - Oleg Semenucha

Jedna náhoda ho spojila s houslařem Stanislavem Šyľakem, pod jehož mentorstvím vyrobil svůj první nástroj. Později se seznámil s violistou, primáriem Lvovské opery a restaurátorem smyčcových nástrojů v jedné osobě – Alexandrem Svirlovem, který ho naučil základům hry na housle a zasvětil do nuancí seřizování nástrojů. Během tohoto období se pod jeho rukama zrodilo několik dalších houslí a viola.

V roce 2002 ukončil studium na Akademii výtvarných umění a obdržel diplom sochaře-monumentalisty.

Už během studia na Akademii poprvé přijel do České republiky na návštěvu podniku výroby smyčcových nástrojů, kde zůstal jeden rok pracovat. Po návratu na Ukrajinu ukončil studium na Akademii a odjel trvale žít a pracovat do Česka.

V letech 2004 až 2009 pracoval Oleg Semenucha ve firmě Rudolf Fidler, kde se mimo houslí naučil vyrábět violy, violoncella, kontrabasy a gamby. Hodně pracoval v lakovně, kde měl možnost experimentovat s lakem a napodobovat vzhled historických nástrojů.

V roce 2006 se poprvé zúčastnil mezinárodní soutěže mistrů houslařů v Dolním Kubíně na Slovensku. O dva roky později, během účasti na mezinárodním festivalu Věnceslava Metelky v Náchodě v roce 2008 se seznámil s mistrem houslařem Daliborem Bzirským který se posléze stal jeho učitelem. Díky jeho konzultacím, se už v roce 2010 na konkurzu v Mittenwaldu (Německo) jeho housle umístily na 22. místě mezi třistapadesáti třemi možnými.

V roce 2011, na mezinárodní soutěži Étienna Vateloteho v Paříži, se jeho housle dostali na 16. místo z 58 a na prestižní mezinárodní soutěži Cremona Triennale v Itálii v roce 2012, se jeho viola umístila na 10. místě ze 100.

V roce 2017 se zúčastnil mezinárodní houslařské soutěže v Českém muzeu hudby v Praze, kde se jeho housle umístily na 12. místě z 36, přičemž byl 3. mezi českými účastníky.

Od roku 2009 pracuje samostatně, jako mistr houslař. Zabývá se výrobou nových nástrojů a také opravami a restaurováním, od roku 2018 se začal primárně věnovat stavbě mistrovských nástrojů. V roce 2014 se stal členem Cechu houslařů Pražských a v roce 2016 se stal členem prestižního českého Kruhu umělců houslařu.

Od září roku 2015 po únor 2021, několikrát v týdnu navštěvoval ateliér mistra houslaře Jana Špidlena a úzce s ním spolupracoval jako restaurátor mistrovských smyčcových nástrojů.

V současnosti pracuje Oleg Semenucha ve svém vlastním ateliéru v kladenském Rozdělově.

Kruh umělců houslařu (KUH)
Jan Špidlen, Oleg Semenukha
Cech houslařů Pražských